ແຊຣ໌ເກັບໃວ້ເບີ່ງເລີຍ..!! ພິທີການຂື້ນເຮືອນໃໝ່ໃຫ້ຂອງຄົນລາວຍຸກໃໝ່…

ພິທີການຂື້ຮເຮືອນໃໝ່ໃຫ້ມີໂຊກມີໄຊລຳລວຍເງີນທອງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຊີວິດດີຂື້ນ ເງີນຄຳໄຫຼເຂົ້າມາເທມາ ທຸກຄົນໃນຄອບຄົວພົ້ນທຸກຈາກໂລກໄພໄຂ່ເຈັບ ແລະ ຢູ່ເຢັນເປັນສຸກ

ພີທີການຂື້ນເຮືອນໃໝ່ຄັ້ງທຳອິດເປັນຄວາມເຊື່ອຖືທີ່ຄົນລາວເຮົາສືບທອດກັນມາຍາວນານ ເຊີ່ງຈະຊ່ວຍເສີມໃຫ້ມີສີຣິມຸງຄຸນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຢູ່ອາໃສໃນເຮືອນຢູ່ເຢັນເປັນສຸກ ແລະມີແຕ່ສິ່ງດີໆເຂົ້າມາ

ເບີ່ງຄຣິບພິທີການຂື້ນເຮືອນໃໝ່

Author: PP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *