ໃນປີ 2021 ນີ້..!! ປະເທດຫວຽດນາມ ແລະ ຈີນ ມີຄວາມຕ້ອງການສັດໃຫຍ່ຈາກລາວຈຳນວນຫຼາຍ

ບໍລິສັດ ກັນລະຍາ ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານ ໂກ່ມ ນະຄອນ ໄກສອນພົມວິຫານ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ຄາດວ່າຈະສົ່ງສັດໃຫຍ່ໄປ ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ສປ ຈີນ ຫຼາຍກວ່າ

100,000 ໂຕ, ໃນປີ້ 2021 ນີ້ ໃນນັ້ນຈະສົ່ງອອກ ຄວາຍປະມານ 6.000 ໂຕ, ງົວ 26.000 ໂຕ, ໝູ 35.000 ໂຕ ແລະ ມ້າ 130 ໂຕ

ທ່ານ ນາງ ແກ້ວວັນນາລີ ພູມສະຫວັນ ຮອງປະທານກຸ່ມບໍລິສັດ ກັນລະຍາຟາມໄດ້ກ່າວເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ວ່າ: ສັດລ້ຽງຢູ່ໃນຟາມກັນລະຍາຟາມແມ່ນໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມດີ

ຈາກ ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ສປ ຈີນ ອັນເປັນສັນຍານບົ່ງບອກວ່າຄົນຕ່າງປະເທດ ແມ່ນນິຍົມສັດລ້ຽງຈາກ ສ.ປ.ປ.ລາວ ຫຼາຍຂື້ນເຊີ່ງເປັນຜົນດີໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ກຳລັງລ້ຽງສັດໃຫຍ່ຢູ່

ເພາະວ່າປະເທດລາວມີຄວາມອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍແຫຼ່ງທຳມະຊາດ (ຫຍ້າ,ພຶດ) ທີ່ເໝາະແກ່ການລ້ຽງສັດໃຫຍ່ໂດຍສະເພາະແມ່ນ: ງົວ,ຄວາຍ ໃນປີ 2020 ທີ່ຜ່ານມາ ບໍລິສັດໄດ້ສົ່ງສັດລ້ຽງ

ດັ່ງກ່າວໄປ ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ສປ ຈີນ ຄວາຍແມ່ນ 4.656 ໂຕ, ງົວ 20,146ໂຕ, ໝູ 28.318 ໂຕ, ແບ້ 46.770 ໂຕ ແລະ ມ້າ ເກືອບ 100 ໂຕ

Author: PP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *