ສຸດຍອດ..!! ໂຮງແຮມໃນອາວະກາດຂອງ NASA ຈະເປີດໃນ 2027 ໄວໄວນີ້

NASA ຈະສ້າງ ໂຮງແຮມ ໃນອາວະກາດ Voyager Space Station (VSS) ເຊິ່ງຈະຮວບຮວມອາດີດພະນັກງານ NASA ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສາມາດສູງ ມາຮ່ວມສ້າງ ໂຮງແຮມນີ້
ໂດຍໂຮງແຮມນີ້


ຈະລອຍຕົວຢູ່ໃນວົງໂຄຈອນລະດັບ Low-Earth Orbit ແລະ ຈໍາລອງແຮງດຶງດູດແບບດວງເດືອນ

ມີທັງໝົດ 24 ຫ້ອງ, ຫ້ອງພັກສຸດຫຼູ ກວ້າງ 20 ແມັດ ມີຫ້ອງນໍ້າ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກບໍ່ນ້ອຍໜ້າກວ່າ


ໂຮງແຮມຢູ່ເທິງໜ້າໂລກ ແລະ ອາດຈະເປີດຕົວ ໃນປີ 2027 ເພື່ອໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ນັກວິທະຍາສາດເຂົ້າໃຊ້ບໍລິການ ເຊິ່ງຈະຮອງຮັບພະນັກງານ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ເຖິງ 400 ຄົນ

Author: PP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *