5 ຂໍດີຂອງລົດເກີຍກະປຸກທີ່ລົດເກີຍໂອໂຕທຽບບໍ່ໄດ້

1, ຫາຍຫ່ວງເລື່ອງຄວາມທົນທານ
ຂໍ້ດີຂອງລົດເກີຍກະປຸກທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດຄືຄວາມທົນທານເນື່ອງຈາກເກີຍກະປຸກບໍ່ໄດ້ມີຄວາມຊັບຊ້ອນເທົ່າເກີຍໂອໂຕຈື່ງມີຈຸດເສີຍນ້ອຍກວ່າຫຼາຍແຖມຍັງເປັນເທັກໂນໂລຢີທີ່ພັດທະນາຍາວນານ

2, ປະຢັດນ້ຳມັນເກີນຄາດ
ຊຸດເກີຍທຳມະດາມີຊີ້ນສ່ວນນ້ອຍກວ່າເກີຍໂອໂຕຈີ່ງສາມາດຖ່າຍທອດພະລະກຳລັງໄປສູ່ລະບົບລໍີໄດ້ດີກວ່າສົ່ງຜົນໄຫ້ອັດຕາເປືອງນ້ຳມັນໜ່ອຍກວ່າ

3,ບຳລຸງຮັກສາຕ່ຳກວ່າ

4, ລາຄາປ້າຍແດງຖຶກກວ່າ
5, ຄວບຄຸມໄດ້ຕາມໃຈສັ່ງ

Author: PP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *