ຮູ້ແລ້ວບໍ່ວ່າ..!! ລົດ Nissun NAVARA ຜະລິດຂື້ນໃນປີໃດ..?

ລົດ Nissun NAVARA ຜະລິດຂື້ນໃນປີ 1933 ແລະ ມີການພັດທະນາມາເລື່ອຍໆຈົນຮອດປັດຈຸບັນ ຈິ່ງມີຮູບຊົງທີ່ສວຍງາມ ແລະ ມາແຮງ ເຊີ່ງປັດຈຸບັນລົດ Nissun NAVARA

ກໍ່ມີຫຼາຍໆລຸ້ນທີ່ເປີດຕົວໃນປະຈຸບັນ

1, ປີ 1933-ປີ 1946

2, ປີ 1948- ປີ 1953

3, ປີ 1955-1972

4, ປີ 1979-ປະຈຸບັນ

Author: PP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *