ຄຸນປະໂຫຍດ..!! ຂອງຜັກຕຸ່ມແຕງເປັນຢາດີ ຮັກສາປ້ອງກັນມະເຮັງເຕົ້ານົມ ແລະ ມະເຮັງປາກມົດລູກໄດ້

ຜັກຕຸ່ມແຕງມີສັບພະຄຸນທີ່ຫລາກຫລາຍເຊັ່ນ

ຮາກ: ນຳມາຕົ້ມກັບນ້ຳດື່ມແກ້ໄອ, ຮາກ ແລະ ໝາກນຳມາຕົ້ມດື່ມເປັນຢາບຳລຸງຮ່າງກາຍ ແລະ ແກ້ອາການອ່ອນເພຍ.

ທັງຕົ້ນ: ເປັນຢາຮັກສາມະເຮັງເຕົ້ານົມ, ມະເຮັງປາກມົດລູກ, ອອກລິດຕໍ່ປອດ, ຕັບ, ໃຊ້ເປັນຢາດັບພິຮ້ອນ, ຖອນພິດໄຂ້, ແກ້ໄຂ້ຫວັດ, ໄຂ້ຫວັດແດດ (ຕົ້ນສົດ 35 ກຼາມ, ຕົ້ມໃສ່ກັບນ້ຳຕານແດງເລັກນ້ອຍ), ຊ່ວຍຮັກສາອາການຕ່ອມທອນສິນອັກເສບ, ແກ້ໄອໃນປອດ ແລະ ອາການໄອ (ຕົ້ນສົດ 35 ກຼາມ+ຕົນກິ່ງແກ້ 10 ກຼາມ+ສົດ 3 ກຼາມຕົ້ມດື່ມຕິດຕໍ່ກັນ 10 ມື້),ຕົ້ມດື່ມເປັນຢາຂັບເສມຫະ

ແກ້ອາການຈຸກສຽບ, ຮັກສາອາການທາງເດີນປັດສະວະຕິດເຊື້ອ, ຮັກສາອາການຕົກຂາວຂອງຜູ້ຍິງ, ແກ້ອາການຫອບໄອ, ຮັກສາເຕົ້ານົມອັກເສບສຽບພັນ (ຕົ້ນສົດ 70 ກຼາມຕົ້ມດື່ມວັນລະສອງຄັ້ງຕິດຕໍ່ກັນເປັນເວລາ 3-7 ວັນ), ຮັກສາຝີໃນທ້ອງ, ທ້ອງໃຄ່ (ຕົ້ນສົດ 500 ກຼາມດື່ມວັນລະສອງຄັ້ງ), ນຳມາຕົ້ມລ້າງຜິວໜັງແກ້ຜື່ນຄັນຊຳເຮື້ອ, ຮັກສາຝີໜອງ, ແກ້ພິດງູ, ເປັນຢາແກ້ພິດ, ແກ້ບວມ ແລະ ຮັກສາທ້ອງໄຂ່ປາຊະນິດຮ້າຍແຮງ.


ໃບ: ເປັນຢາຮັກສາແຜ່, ຮັກສາພະຍາດໄຂ່ຄໍອັກເສບ, ນຳມາຄ້ຽວເພື່ອຮັກສາອາການຕິດເຊື້ອໃນທາງເດີນຫາຍໃຈສ່ວນເທິງ (ໝາກ, ໃບ), ເປັນຢາຂັບປັດສະວະ (ໃບ, ໝາກສຸກ) ແລະ ຮັກສາອາການບວມນ້ຳ (ໃບ, ທັງຕົ້ນ).

ໝາກສຸກ: ຊ່ວຍຈະເລີນອາຫານ, ແກ້ໄຂ, ແກ້ອາການຖອກທ້ອງ, ຮັກສາຂີ້ກາກ, ຊ່ວຍຫຼຸດອາການແຂງຕົວຂອງກ້າມເນື້ອ, ຄັ້ນເອົານ້ຳທາ ຫຼື ພອກແຜ່ທີ່ຖືກທາກດູດ, ຮັກສາເບົາຫວານ ແລະ ຫຼຸດລະດັບນ້ຳຕານໃນເລືອດ (ໝາກແຫ້ງບົດໃຫ້ເປັນຜົງຊົງກັບນ້ຳຮ້ອນດື່ມ 2 ຊ້ອນຊາ/ 1 ແກ້ວ ດື່ມເຊົ້າ-ແລງ).


ໝາຍເຫດ: ຜູ້ທີ່ມີທາດໄຟອ່ອນ, ມ້າມ ແລະ ກະເພາະເຢັນຫ້າມຮັບປະທານສະມູນໄພຊະນິດນີ້.ສານພິດ: ໝາກດິບມີສານ Slanine ອອກລິດລະຄາຍເຄືອງຕໍ່ລະທາງເດີນອາຫານ.ອາການທີ່ສະແດງອອກ: ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບສານພິດນີ້ຫຼາຍຊົ່ວໂມງຈະຮູ້ສຶກເຈັບແສບຮ້ອນບໍລິເວນປາກ ແລະ ຄໍຫອຍ, ແລ້ວຈະມີອາການວຽນຫົວ, ປວດຮາກ, ເບື່ອອາຫານ, ເຈັບທ້ອງ, ຖອກທ້ອງ, ອຸນຫະພູມຮ່າງກາຍເພີ່ມຂື້ນສູງ, ເຫື່ອອອກ, ເຈັບຫົວ, ນ້ຳລາຍໄຫຼ, ຫາຍໃຈຕິດຂັດ, ກ້າມເນື້ອອ່ອນເພຍ ແລະ ໜັກສຸດແມ່ນຖ່າຍເປັນເລືອດ.

Author: PP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *