ມີເຄັບລັບດີໆມາບອກຕໍ່ ກ້ວຍນ້ຳດິບຈ້ຳກັບເກືອສາມາດແກ້ໄອໄດ້

ໄອມາເປັນ 2 ເດືອນບໍ່ໄດ້ຫລັບໄດ້ນອນໂຄດທໍ່ລະມານ ຊື້ຢາມາກີນກະໜົດຫຼາຍແສນຫາຍລ້ານບາດສີເຊົາ ກີນໜາກກ້ວຍນ້ຳດີບກັບເກືອເຫັນຜົນແທ້

ວິທີ: ເອົາໝາກກ້ວຍດິບທັງເປືອກລ້າງນ້ຳສະອາດ ແລ້ວເອົາມາຊອຍເປັນປ່ຽງ ຈ້ຳກັບເກືອກິນ ໃຫ້ກິນເຊົ້າແລງຕິດຕໍ່ກັນ 3 ມື້ ອາການໄອຈະດີຂື້ນແນ່ນອນ

ສູດນີ້ຫາໄດ້ງ່າຍໆ ລອງເອົາໄປໃຊ້ເບີ່ງ ດີແທ້ຈີ່ງບອກຕໍ່…

Author: PP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *