ເຄີຍເຫັນບໍ..!! ຕົ້ນກະແຕ້ວຽນຊ່ວຍຮັກສາພະຍາດຕັບໄດ້

ຕົ້ນກະແຕ້ວຽນ ເປັນຢາປົວໂລກຕັບໄດ້ທຸກຊະນິດ ມັກເກີດຂື້ນຕາມຜາຫີນ, ຕາມຕົ້ນໄມ້ໃຫຍ.

ວິທີໃຊ້: ເອົາຫົວກະແຕ້ວຽນມາລ້າງນໍ້າໃຫ້ສະອາດແລ້ວມາຊອຍເປັນຕ່ອນນ້ອຍໆຕາກແຫ້ງ ແລ້ວຕົ້ມນໍ້າໃຫ້ຝົດ ແລ້ວກິນແທນນໍ້າ ຈົນກວ່າອາການດີຂື້ນ.

Author: PP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *