ເສຍດາຍອະນາຄົດຂອງພວກເຈົ້າເດ.. ອາຍຸພຽງ15ປີກໍ່ເຫດທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍຄົນອື່ນຈົນເສຍຊີວິດ

ເຍົາວະຊົນທີ່ກຳລັງເປັນ ກະດູກສັນຫລັງຂອງຊາດ ອາຍຸບໍ່ທັນຮອດ 18 ປີ, ຮຽນເປັນນັກເລງອັນຕະພານ ອວດເກັງ ໄປທຳລາຍຮ່າງກາຍ(ຂ້າຄົນ), ໃຫ້ຄົນອື່ນເສຍຊີວິດ, ເຫດການນີ້ເກີດຂື້ນຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ ຖືກຈັບໝົດແກ້ງນັກເລງແຂວງອຸດົມໄຊ

ຜູ້ເສຍຊີວິດ

Author: PP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *