ຍິງ-ຊາຍ..​​!! ຄວນອ່ານຕົ້ນໝາກຕິບເຂົ້າເປັນຢາດີມີປະໂຫຍດຫຼາບຢ່າງ

ສັບພະຄຸນທາງຢາພື້ນເມືອງຂອງຕົ້ນຫມາກຕິບເຂົ້າ, ແອບເຂົ້າ ຫລື ພາສາໄທທາງພາກອີສານຮ້ອງຕົ້ນກ່ອງເຂົ້ານ້ອຍ ຫລື ວ່າຕົ້ນຄອບຈັກກະວານໂດຍມີສັບພະຄຸນດັ່ງລູ່ມນີ້:

ຕົ້ນຫມາກຕິບເຂົ້າແມ່ນມີຄຸນປະໂຫຍດການຢາພື້ນເມືອງມາແຕ່ດຶກດຳບັນເຊີ່ງຫມໍຢາພື້ນເມືອງເຮົາ ແລະ ປູຍ່າຕາຍານທີ່ເຄີຍເອົາມາໂຕ້ມດື່ມ ໂຕ້ມກີນໂດຍມີຄຸນປະໂຫຍດທາງດ້ານການຢາຫລາຍດ້ານ: ແກ້ໂລກປວດກະດຸກ ຫລືປວກຂໍ້,ຢາບຳລຸງເລືອດ


ຂັບລົມຊ່ວຍຈະເລີນອາຫານກີນເຂົ້າແຊບນອນຫລັບດີເຮັດໃຫ້ລະບົບຫມຸນວຽນຂອງເລືອດໄຫລສະດວກບໍ່ວ່າຕາມຂໍ້ຕໍ່ຕ່າງໆຂອງພາກສ່ວນໄນຮ່າງກາຍບໍ່ວ່າຂໍ້ແຂນຂໍ້ຂາ ຂັບຖ່າຍສານພິດອອກຈາກຮ່າງກາຍບໍ່ວ່າປັດສະວະຫລືຍ່ງວຂຸ່ນໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ , ຊ່ວຍປັບໂຮໂມນຂອງຜູ້ຍີງທີ່ມີກີ່ນເໝັນຕົກ


ຂາວຫລືລົງຂາວ, ແກ້ໃອ,ບຳລຸງກຳລັງຊາຍ,ຊ່ວຍລົດນໍ້າຕານໃນເມັດເລືອດ ໂດຍໄຊ້ທຸກສ່ວນຂອງມັນ ,ໃບຕຳແລ້ວທາໃສ່ຝີຫນອງຊ່ວຍລົດອາການປວດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຝີຫນອງແຕກໃວ,ແກ້ປວດແຂ້ວແມງ ແລະ ໂລກເຫືອກອັບເສບປາກເປື່ອຍ ຊ່ວຍແກ້ອາການໄອ ຫລືອາວິດ່ານຫລືຕ່ອມນໍ້າລາຍຊ່ວຍຂັບຖ່າຍປັດສະວະທາງທູທະວານຫນັກ ຫລືຕິດເຊື້ອທາງຮູທະວານ ຫລືເຈັບເສບໃຫ້ຫາຍຂາດໃດ້

Author: PP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *