ເຟສບຸກ..!! ປະກາດແບນທຸກສື່ ແລະ ເພສ ທີ່ຄວບຄຸມໂດຍກອງທັບມຽນມາ

Facebook ບໍ່ຕ້ອນຮັບກອງທັບທະຫານມ່ຽນມ່າສັ່ງ ‘ແບບບັນຊີ’ ເທິງ Facebook ແລະ Instagram ທຸກຊ່ອງທາງມີຜົນທັນທີ.

Facebook ໄດ້ປະກາດແບນບັນຊີກອງທັບທະຫານມ່ຽນມ່າ (Tatmadaw) ສື່ ແລະ ເພຈທີ່ຖືກຄວບຄຸມໂດຍກອງທັບໃນທຸກໆຊ່ອງທາງເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວໂດຍໃຫ້ມີຜົນທັນທີເຊີ່ງຈະເຮັດໃຫ້ກອງທັບມ່ຽນມ່າເຂົ້າເຖິງການໃຊ້ງານເທິງແພລັດຟອມ Facebook ແລະ instagram ໄກ້ ນອກຈາກນີ້ເພຈ ແລະ ເຫດການໃດໆ ກໍ່ຕາມກໍ່ຈະບໍ່ສາມາດຊື້ບູດໂພສໂຄສະນາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກອງທັບທະຫານອີກດ້ວຍ.

Author: PP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *