ເປັນບຸນຕາທີ່ໄດ້ເຫັນ..!! ປາຝາຍັກ ຢູ່ເຂດອະນຸລັກ ປາຝາ ບ້ານດອນແດງ ເມືອງເຊຈໍາພອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ເປັນບຸນຕາອີກແລ້ວ ! ປາຝາຍັກ ຢູ່ເຂດອະນຸລັກ ປາຝາ ບ້ານດອນແດງ ເມືອງເຊຈໍາພອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ສປປ ລາວ,

ຖືເປັນສັດນໍ້າທີ່ມີຄວາມສ່ຽງໃກ້ຈະສູນພັນ ແລະ ເປັນສັດສັກສິດ ແລະ ຊາກະລະບູຊາ ຂອງປະຊາຊົນ ຊາວເມືອງຈໍາພອນ.

ຄາດວ່າ ມີປາຝາສັກສິດ ໃນແຫລ່ງນໍ້າ ແຫ່ງນີ້ ຫຼາຍກ່ວາ 100 ໂຕ ແລະ ບາງໂຕ ອາດມີອາຍຸຫຼາຍກ່ວາ 100 ປີ !!!

 

Author: PP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *