ຄວນຮູ້ໃວ້…!! ຫຍ້າໜາມປູ່ຍ່າ ເປັນຢາດີປົວແຂ້ວແມງ ຫາຍດີແທ້ 100 %

ຖ້າເວົ້າເຖິງເລື່ອງເຈັບແຂ້ວແມງແມ່ນໃຜບໍ່ເຄີຍເຈັບບໍ່ຮູ້ດອກທ່ານໃດທີ່ມີບັນຫາທາງດ້ານແຂ້ວແມງ, ແຂ້ວຫ້ຽນ,ແຂ້ວມີຮູ ສາເຫດມາຈາກແມງກິນ ໃຫ້ທ່ານລອງນຳເອົາຢາພື້ນເມືອງຊະນິດນີ້ໄປໃຊ້ລອງເບີ່ງຮັບຮອງວ່າໄດ້ຜົນ


ເຊີ່ງຢານີ້ຫຼາຍທ່ານເຄີຍຮູ້, ເຄີຍກິນເດັດຍອດມາກັບແຈ່ມປາເຄັມ.​ ເຊີ່ງຢານີ້ ຢູ່ໄຊຍະບູເອີ້ນຢານີ້ວ່າ ຫຍ້າຫນາມປູ່ຍ່າ ເພາະຢານີ້ເປັນຢາທີ່ລຸ້ນປູ່ຍ່າ ເຄີຍໃຊ້ມານານແລ້ວ..​ສ່ວນຢູ່ຊຽງຂວາງເຂົາຮ້ອງກັນວ່າ ຫຍ້າໜາມພະຍາ.


ວິທີຮັກສາດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1. ນຳໄປຂຸດເອົາຮາກມາລ້າງໃຫ້ສະອາດ ແຕ່ຕ້ອງໄປເອົາຍາມຕອນແລງເມື່ອຕາເວັນຕົກດິນ.​

2. ນຳຮາກຢາມາຕົ້ມໃຫ້ໄດ້ນໍ້າປະມານ 4-5 ຈອກ. ໃຊ້ວາລາຕົ້ມດົນປະມານ20-30 ນາທີ

3. ປະໃຫ້ນ້ຳອຸ່ນແລ້ວນຳເອົານ້ຳຕົ້ມຢາມາອົມ, ອົມໄດ້ດົນຍິ່ງດີ.​ເມື່ອອົມແມ່ນຈະມີອາການເປັນສີຮືນໆປາກ. ແຕ່ກໍ່ບໍ່ເປັນເປັນຫຍັງ ຫລື ບໍ່ມີບັນຫາ.​

4. ຖ້າແຂ້ວມີຮູແມງກິນໃຫ້ນຳເອົາມີດຄູດເອົາເປືອກຢາທີ່ຕົ້ມແລ້ວມາຍັດໃສ່ບ່ອນທີ່ເປັນຮູແລ້ວອົມໄວ້.​ ຖ້າອົມໄກ້ໃຫ້ອົມຕອນນອນຍີ່ງດີ.

 

Author: PP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *