ແນະນຳເລີຍ..!! ບ່ອນຜັກຜ່ອນໃໝ່ສຳລັບສາຍທຳມະຊາດທ່ຽວກິນລົມຊົມວີວ

ເຮືອນແພແຄມນ້ຳ


ໄປພັກຜ່ອນ ນອນເຮືອນແພແຄມນ້ຳ ນອນຟັງສຽງນ້ຳ ສຽງທຳມະຊາດ ຊືມຊັບບັນຍາກາດ ຍາມເຊົ້າມີອາຍໝອກຕາມໜ້ານ້ຳ ພ້ອມແສງເຊົ້າ ສະຖານທີ່ແມ່ນ ບ້ານເມືອງເຟືອງ ເຮືອນລາວ .
ລາຄາພຽງ 150.000 ກີບ/ແພ ນອນໄດ້ 2ຄົນ


ອາຫານສາມາດເອົາໄປແຕ່ງກິນເອງໄດ້ເລີຍ ອຸປະກອນແຕ່ງກີນມີໃຫ້ຄົບ ສາຍທຳມະຊາດ ແນະນຳເລີຍ


ເມືອງເຟືອງ , ແຂວງ ວຽງຈັນ


ໝາຍເຫດ : ກ່ອນໄປຢ່າລືມໂທຖາມກ່ອນເດີ ເພາະເຮືອນແພມີຈຳກັດ

Author: PP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *