ແຈ້ງການດ່ວນ..!!! ສຳລັບຄ່າໄຟຟ້າ ປີ 2021

ລາຄາໄຟຟ້າປັບປຸງໃໝ່ 2021 ເລີ່ມປະຕິບັດແຕ່ເດືອນມີນາ ເປັນຕົ້ນໄປ

Author: PP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *