ຂັ້ນຕອນ..!! ທຳຄວາມສະອາດເຄື່ອງຈັກລົດ ສຳລັບລົດທີ່ໃຊ້ງານຫຼາຍປີ

 

ຂັ້ນຕອນທີ່ 1

ຂັ້ນຕອນທີ່ 2

ຂັ້ນຕອນທີ່ 3

ຂັ້ນຕອນທີ່ 4

ຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍ

ໝາຍເຫດ:  ແນະນຳໃຊ້ກັບລົດທີ່ໃຊ້ງານມາຫຼາຍກວ່າ 5 ປີ

Author: PP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *