ໂຮງແຮມ..!!​​ ເສສວນນວດເພື່ອສຸຂະພາບ ເປີດຮັບພະນັກງານຫລາຍຕຳແໝ່ງ ເງີນເດືອນສູງ

ໂຮງແຮມເສສວນນວດເພື່ອສຸຂະພາບປັດຈຸບັນນີ້ໄດ້ເປີດຮັບພະນັກງານຫລາຍຕຳແໝ່ງດັ່ງນີ້:


1. ພະນັກງານເສີບ,ຈຳນວນ50ຄົນ,ເງີນເດືອນ1.300.000-1.600.000ກີບ

2. ພະນັກງານຕ້ອນຮັບ,ຈຳນວນ50ຄົນ,ເງີນເດືອນ3.000.000-5.000.000ກີບ.


3. ພະນັກງານນວດ,ຈຳນວນ100ຄົນ,ເງີນເດືອນ5.000.000-10.000.000ກີບ.


4. ພະນັກງານສາວPR,ຈຳນວນ50ຄົນ,ເງີນເດືອນ40.000.000-80.000.000ກີບ.


ຫມາຍເຫດ: ຮູບຫຼັກພາຍນອກດີ.ສະຖານທີ່: ຖະໝົນເຕ່2(T2),ໂຮງແຮມເສສວນຊັ້ນ3ເບີໂທຕິດຕໍ່: 020-29188872

ທີ່ມາ:

Author: PP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *