ແຈ້ງການ..!! ຫ້າມຈອດລົດທຸກຊະນິດລຽບຕາມເສັ້ນທາງໜອງບອນ ແລະ ບໍລິເວນໜ້າຕະຫຼາດໜອງຈັນ

ຫ້າມຈອດລົດທຸກຊະນິດ ຕາມແຄມເສັ້ນທາງຫນອງບອນບໍລິເວນຫນ້າຕະຫລາດຫນອງຈັນແຕ່ 4 ແຍກໄຟແດງສະຖານນີລົດເມ ຫາ 4 ແຍກໄຟແດງວັດທາດຝຸ່ນ.

ເຖິງບັນດາທ່ານຜູ້ຂັບຂີ່ລົດ ແລະ ແມ່ຄ້າຊາວຂາຍ ທີ່ຈະຈອດລົດລຽບຕາມແຄມເສັ້ນທາງຫນອງບອນບໍລິເວນຫນ້າຕະຫລາດຫນອງຈັນ

ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມແອອັດສັບສົນບໍ່ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ຢູ່ເສັ້ນທາງຫນອງບອນ (ຕໍ່ຫນ້າຕະຫລາດຫນອງຈັນ) ແຕ່ 4 ແຍກໄຟແດງສະຖານນີລົດເມ ຫາ 4 ແຍກໄຟແດງວັດທາດຝຸ່ນໃຫ້ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ສະອາດຈົບງາມ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຫ້ອງການ ຄບຕ ຈຶ່ງແຈ້ງມາຍັງບັນດາທ່ານ ນັນຂັບຂີ່ ແລະ ແມ່ຄ້າຊາວຂາຍຊາບທົ່ວເຖິງກັນ ແລະ ປະຕິບັດຕາມແຈ້ງການສະບັບນີ້ຢ່າງເຂັມງວດ.

Author: PP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *