ປະກາດຮັບພະນັກງານຂັບລົດຫຼາຍຕຳແໜ່ງເງິນເດືອນ 2.500.000-5.000.000 ລ້ານກີບ

ປະກາດໆ ບໍລິສັດ ຫອມມາລາ ພັດທະນາທ້ອງຖິ່ນ ກໍ່ສ້າງ ຂົວ-ທາງ ຈຳກັດຜູ້ດຽວປະກາດຮັບພະນັກງານມີດັ່ງນີ້:


-ຮັບສະໝັກໂຊເຟີລົດຈົກ ເງິນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ 2,500,000 ຂຶ້ນໄປ

-ຮັບສະໝັກໂຊເຟີລົດ JCB ເງິນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ 2,500,000 ຂຶ້ນໄປ


-ຮັບສະໝັກໂຊເຟີລົດ ດຸດ ເງິນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ 2,500,000 ຂຶ້ນໄປ

-ຮັບສະໝັກຊ່າງສ້ອມແປງ ທີມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ໃນດ້ານລະບົບວົງຈອນໄຟຂອງລົດ ເງິນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ 3,000,000 ຂຶ້ນໄປ-ຮັບສະໝັກຫົວໜ້າຊ່າງໄຟຟ້າ ເງິນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ 5,000,000 ຂຶ້ນໄປ


ທັ້ງໝົດນີ້ແມ່ນ ອີງໃສ່ຜົນງານ, ຄວາມຊຳນານ ແລະ ປະສົບການຈາກເຮັດວຽກຕົວຈິງ
-ມີອາຫານ ແລະ ມີສະຖານທີ່ພັກເຊົ່າໃຫ້+ ມີວັນພັກ ເຮັດວຽກ 14 ວັນ ພັກ 7 ວັນ+ ມີວັນພັກປະຈຳປີໃຫ້

 

ເອກະສານຕິດຂັດມີ :

1, ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ປັດຈຸບັນ

2,  ສຳມະໂນຄົວ ຫລື ບັດປະຈຳຕົວ

3, ໃບປະກາດຈົບວິຊາສະເພາະ

4, ໃບຜ່ານງານ ຫຼື ເອກະສານອືນໆ ທີກ່ຽວກັບໜ້າວຽກ

5, ໃບຂັບຂີ່ສຳລັບໂຊເຟີລົດ

( ສົນໃຈຕິດຕໍ່ 020 22 680 394 ) ( Email: hs.planner16@hotmail.com )

ທີ່ມາ:

Author: PP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *