Posted in ຂ່າວ ກະເສດ

ຊົມເຊີຍ…!!!ເມືອງຫີນບູນ ສາມາດຕອບສະໜອງ ຊີ້ນ ແລະ ປາ ເປັນສະບຽງອາຫານ ໄດ້88.033ໂຕ່ນ

ອີງຕາມການລາຍງານຂອງທ່ານ ໄຄແສງ ກິດຕິລາດ ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງຫີນບູນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນປີ 2022 ທົ່ວເມືອງຫີນບູນ ແຂວງຄໍາມ່ວນ ມີສັດລ້ຽງປະເພດງົວ, ຄວາຍ, ແບ້, ໝູ, ໄກ່, ເປັດ ແລະ ອື່ນໆ. ທັງໝົດ 88.033…

ອ່ານເພີ່ມ ຊົມເຊີຍ…!!!ເມືອງຫີນບູນ ສາມາດຕອບສະໜອງ ຊີ້ນ ແລະ ປາ ເປັນສະບຽງອາຫານ ໄດ້88.033ໂຕ່ນ
Posted in ຂ່າວ ກະເສດ

ເອົາມາຝາກ…!!! ເຕັກນິກ ການປູກຜັກສະຫຼັດ ໄວ້ກິນຕະຫຼອດປີ ແຊຣເກັບໄວ້ໄດ້ປະໂຫຍດ ຊ່ວງນີ້ຜັກແພງປູກເອງໂລດ.

ເຕັກນິກ ການປູກຜັກສະຫລັດ ໄວ້ກິນຕະຫຼອດປີ. + ລັກສະນະທົ່ວໄປ: ຜັກສະຫລັດເປັນຜັກໃນຕະກຸນ: Compositae ມີຊື່ທາງວິທະຍາສາດວ່າ: Lactuca sativa Linn, ເປັນພືດອາຍຸປີດຽວ ເຮົາສາມາດແບ່ງຜັກສະຫລັດອອກເປັນ 3ກຸ່ມໃຫ່ຍຄື: – ຜັກສະຫລັດທີ່ຫໍ່ຫົວຄ້າຍ­ຄືກັບກະລ່ຳປີ (Head lectuce). – ຜັກສະຫລັດຊະນິດທຳມະດາບໍ່ຫໍ່ (Leaf lectuce). – ຜັກສະຫລັດທີ່ມີລຳຕົ້ນຍາວ (Stem…

ອ່ານເພີ່ມ ເອົາມາຝາກ…!!! ເຕັກນິກ ການປູກຜັກສະຫຼັດ ໄວ້ກິນຕະຫຼອດປີ ແຊຣເກັບໄວ້ໄດ້ປະໂຫຍດ ຊ່ວງນີ້ຜັກແພງປູກເອງໂລດ.
Posted in ຂ່າວ ກະເສດ

ສະເຫຼະເວລາອ່ານ…!!! ສຶກສາຄວາມຮູ້ ແນວພັນເຂົ້າ ທີ່ມີຄວາມສາມາດທົນທານຕໍ່ນໍ້າຖ້ວມນໍ້າຂັງ ນໍ້າລົດບໍ່ຕາຍ ແລະ ສາມາດປົ່ງຍອດແຕກກໍຝື້ນຊີບ (ບໍ່ຕ້ອງເຮັດນາຕ່າວ)

ສຶກສາຂໍ້ມູນ “ນຳໃຊ້ແນວພັນເຂົ້າທີ່ມີຄວາມສາມາດທົນທານຕໍ່ນໍ້າຖ້ວມນໍ້າຂັງ ນໍ້າລົດບໍ່ຕາຍ ແລະ ສາມາດປົ່ງຍອດແຕກກໍຝື້ນຊີບຄືນ ບໍ່ຕ້ອງເຮັດນາຕ່າວ (ມີທັງເຂົ້າຫອມ ເຂົ້າຈ້າວ ແລະ ເຂົ້າໜຽວ ພ້ອມທັງທົນແລ້ງ ທົນຖ້ວມ ທົນພະຍາດ)” ກົມປູກຝັງ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຫ່ງ ສປປລາວ ໄດ້ອອກທະບຽນແນວພັນເຂົ້າສົ່ງເສີມ ເລກທີ 1791-1799/ກປຝ ລົງວັນທີ 13 ສິງຫາ 2018…

ອ່ານເພີ່ມ ສະເຫຼະເວລາອ່ານ…!!! ສຶກສາຄວາມຮູ້ ແນວພັນເຂົ້າ ທີ່ມີຄວາມສາມາດທົນທານຕໍ່ນໍ້າຖ້ວມນໍ້າຂັງ ນໍ້າລົດບໍ່ຕາຍ ແລະ ສາມາດປົ່ງຍອດແຕກກໍຝື້ນຊີບ (ບໍ່ຕ້ອງເຮັດນາຕ່າວ)