Posted in ຂ່າວ ລົດບົນ

ແນະນຳ Vios ລຸ້ນປັບປຸງໃໝ່ 2021

ແນະນຳ Vios ລຸ້ນປັບປຸງໃໝ່ ດ້ວຍໄຟຕັດໝອກໜ້າແບບ LED ກ້ອງບັນທຶກພາບໜ້າລົດ ວັດສະດຸຫຸ່ມເບາະສັງເຄາະສີດຳໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ສຶກສະປອດ ແລະເຄື່ອງສຽງໜ້າຈໍສຳພັດດ້ວຍ Bluetooth ແລະຟັງຊັ່ນ T-Link ທີ່ໃຊ້ງານໄດ້ລາກຫຼາຍ ຮູບຮ່າງພາຍໃນພາຍນອກທີ່ງາມສະດຸດຕາ ຄຸນສົມບັດການຂັບຂີ້ທີ່ຍອດຢ້ຽມພ້ອມດ້ວຍລະບົບຄວາມປອດໃພທີ່ມາດຕະຖານ ໂດຍມີທັ້ງໝົດ 3 ລຸ້ນ ຄື: High Mid ແລະ Entry 1.ລຸ້ນ Entry ເຄື່ອງຍົນ…

ອ່ານເພີ່ມ ແນະນຳ Vios ລຸ້ນປັບປຸງໃໝ່ 2021