Posted in ຂ່າວ ບັນເທິງ

ຊຸດອອກງານລ້ຽງຕ້ອນຮັບ ກັບລາວ ຂອງ ປ່າເຢັ່ງຊາລໍ່ Miss Universe laos 2022 ງາມແຮງ

ປ່າເຢັ່ງຊາລໍ່ ລຸກນີ້ງາມແຮງ ຊຸດທີ່ນຸ່ງອອກງານລ້ຽງຕ້ອນຮັບ ການກັບມາລາວ ຂອງ ປ່າເຢັ່ງຊາລໍ່ Miss Universe laos 2022 ຜູ້ສ້າງປະຫວັດສາດໃນວົງການນາງງາມລາວ ເຂົ້າໄປຢືນຢູ່ 16 ຄົນສຸດທ້າຍ ເຮັດໃຫ້ຊາວໂລກຮູ້ຈັກລາວ ແລະ ສົນໃຈປະເທດລາວຫຼາຍຂຶ້່ນ .

ອ່ານເພີ່ມ ຊຸດອອກງານລ້ຽງຕ້ອນຮັບ ກັບລາວ ຂອງ ປ່າເຢັ່ງຊາລໍ່ Miss Universe laos 2022 ງາມແຮງ